วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

Univers

ภัทรพร สดุดี 1490800677
มรรษพร ไชภาณุรักษ์ 1490801113


univers เป็นตัวอักษร ที่ออกแบบ และประความสำเร็จ ใน ครึ่งศตวรรษที่ 20
จุดประสงค์ของตัวอักษรนี้ คืออ่านง่าย และ สบายตา
Adrian Frutiger ได้ปรับตัวอักษรที่มีอยู่เพื่อพัฒนาไปเป็นตัวอักษรแบบใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่หลากหลาย
จุดเริ่มต้นงานออกแบบของเขาเริ่มจากวัยเด็กที่โรงเรียนสอนศิลปะ เขาสร้างตัวอักษร Univers ในปี 1957 (ภายหลังได้ถูกผลิตโดย Linotype)

ไม่มีความคิดเห็น: