วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550

TIMES ROMAN

TIMES
“Time Roman”เป็น serif typeface ผู้ออกแบบคือ Stanley Morison ร่วมกับStarling Burgess และ Victor Landent มันได้ถูกนำมาใช้นการพืมพ์เพื่อความรวดเร็วบนกระดาษหนังสือพิมพนนี้ไม่ได่ใช้หนังสือพิมพ์ คุณภาพต่า โดยหนังสือพิมพ์ที่ชื่อ The Times แต่ถึงแม้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้หนังสือพิมพ์ the timeแล้ว แต่ก็ยังใช้ในการตีพิมพ์หนังสืออื่นๆอย่างกว้างขวาง
Stanley morison เป็น Typepographer ,Designer และเป็นนักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การวาดภาพเขาต้อง หาความรู้ด้วยตัวเองหลังจากที่พ่อของเขาทิ้งครอบครัวไปเขาได้เป็นบรรณาธิการใน ปี 1931 และได้เป็นผู้ควบคุมการออกแบบใน ปี 1918 เขาได้เรียบเรียงแก้ไขประวัติศาสตร์ของTimesตั้งแต่ 1935 ถึง 1952 และเป็นบรรณาธิการของ Times literary Supplement ในช่งระหว่าง
1945ถึง1948และสุดท้ายเขาก็ได้เป็นสมาชิกผู้บริหารบรรณาธิการของสารานุกรมBritannica ตั้งแต่ ตุ จนกระทั้งเสียชีวิตไม่มีความคิดเห็น: