วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

Futura(Paul Renner)

นาย ณัชพล ลาภกิตติชัย
น.ส. ประภาสิริ คร้ามสมอ


Futura

เขาเกิดในPrussiaและนับถือนิกายโปรแตสแตนต์อย่างเข้มงวด เขาศึกษาอยุ่ที่โรงพละในศตวรรษที่19 เขาก้ได้ไปเรียนภาษาเยอรมันจนมีความสามารถมาก ถึงขนาดการเป็นผู้นำ เขามีความรับผิดชอบ และมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เขาเป็นคนขี้สงสัยในทางด้านศิลปะ และไม่ชอบรูปแบบของคนสมัยใหม่ เช่น ดนตรีแจ๊ส การเต้นรำ แต่เขาก็นับถือ การนำไปใช้ได้จริงในการคลายเครียดของความทันสมัย ดังนั้น Renner สามารถเห็นตัวเชื่อมระหว่างประเพณีแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่ เขาจึงพยายามที่จะรวมสถาปัติยกรรมแบบ Gothic กับแบบ roman เป็นแบบตัวพิมพ์
เขาเริ่มต้นด้วยอาชีพนักเขียน และได้เป็นสมาชิกของ Deutscher Werkbund เขาประดิษฐ์หนังสือที่เป็นตัวชี้ทางและสร้างให้เป็นตัวอักษรที่ประชาชนทั่วไปใช้กัน ในศตวรรษที่20 ก็มีแบบตัวพิมพ์ Architype Renner ซึ้งเป็นรากฐานของ Renner ตั้งแต่แรก เป็นประสบการณ์ในการสร้างตัวอักษร ของRenner
ในปี1994หนังสือพิมพ์ของรัสเซียได้นำแบบอักษรของRennerมาใช้ใหม่ Rennerมีเพื่อนเป็นคนเยอรมันเป็นผู้เชี่ยวชาญการพิมพ์ชื่อ Jan Tschichold
ก่อนหน้าปี 1932 เขาต่อต้านนาซีเป็นอย่างมาก เขาทำแผ่นพับ “Kulturbolschewismus” เพื่อดึงดูดความสนใจให้ไล่พรรคนาซีออกจาก Munich และเขาก็ถูกเนรเทศ


ผลงาน


Front Futura


try face <เขียนผิดครับที่ถูกคือ>type face
จะกับมาแก้ให้โดยด่วนครับ

ไม่มีความคิดเห็น: