วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

Franklin Gothic

น.ส.พรทิพย์ จิรโสภณสวัสดิ์ ID 1490801873
น.ส.วงษ์สิริ อื้อเพชรพงษ์ ID 1490801881
Franklin Gothic เป็นคนที่นิยมตัวพิมพ์นักอัตถนิยม Sans-serifที่ถูกออกแบบโดย Morris Fuller Benton ใน1902(1872-1948) ลักษณะของตัวพิมพ์นี้เป็น 1 ใน มากกว่า 200 ตัวพิมพ์ ที่ออกแบบโดย Morris Fuller Benton มีการสันนิษฐานว่าชื่อของตัวพิมพ์นี้ได้ตั้งขึ้นหลังจากตัวพิมพ์ที่ชื่อว่า Benjamin Franklin “Gothic” เป็นการเพิ่มความเก่าแก่ของความหมายตัว sans-serif ซึ่งพบแรกเริ่มในแคนาดา, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

ตัวอักษรแบบ Franklin Gothic มีน้ำหนักที่พิเศษ โดยการวมกันของความเบาบาง ความไม่สม่ำเสมอ รวมทั้งการลากเส้น ซึ่งอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรแบบโรมัน Franklin Gothicนี้มีความกว้างและน้ำหนักหรือมวลที่หลากหลายทั้งแบบ Franklin Gothic, Medium, Demi, Heavy, Condense, Extra Condense ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีความกว้างของตัวอักษรที่แตกต่างกันออกไป Victor Caruso ได้Sketchตัวอักษรขึ้นมาใหม่ โดยเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นเพื่อบริษัทInternational Typeface Corporation (ITC) ในปี 1980 คารูโซได้ร่างแบบของตัวอักษร Franklin Gothic ขึ้นมาใหม่ ได้เปลี่ยนในส่วนของความเบาบางในส่วน X-height ที่ถูกขยายพอสมควร ซึ่งทำให้ระบบของตัวอักษรท้วมขึ้น ทำให้ตัวพิมพ์เล็กดูกะทัดรัด และลักษณะเฉพาะของตัวอักษรแบบ Franklin Gothicนั้น จะเกี่ยวกับอวัยวะของตัวอักษรจะมีความแตกต่าง ซึ่งจะไม่มี Serif ที่ปลายบนและปลายล่างของตัวอักษร ที่เรียกกันว่า San-Serif

ลักษณะเฉพาะของแบบ Franklin Gothic ITC โดยแยก 2 อัน คือ ส่วนหางของ Q และหูของ g ส่วนหางของ Q นั้นโค้งลงจากปลายตรงกลางของตัวอักษรใน g มีความเด่นนอกเหนือจากตัวอักษร sans serif ตัวอื่นๆ ตามที่จารึกของตัว “g” Franklin Gothic โดยดั้งเดิมได้ออกแบบลักษณะของตัวอักษรกับที่ถูกออกแบบนั้น จะเป็นตัวอักษรที่มีน้ำหนักและความเปลี่ยนแปลงในส่วนของความกว้าง Franklin Gothic ถูกใช้ในงานโฆษณาหลายๆงาน และหัวข้อในหนังสือพิมพ์ Typeface ของตัวอักษรนี้ได้ถูกรักษาประวัติอย่างสูงส่งให้ปรากฏในสื่อชนิดต่างๆ ไปจนถึงบิลบอร์ด
ตัวอย่างของแบบตัวอักษร Franklin GothicMorris Fuller Benton

ตัวอย่างผลงานที่นำตัวอักษร Franklin Gothic มาใช้


1 ความคิดเห็น:

EKaluck peanpanawate กล่าวว่า...

รูปตัวอย่างงานผิดอย่างไม่น่าให้อภัย
ที่สำคัญมีคนเชื่อว่า รูปที่ผิดนั้นคือ Franklin Gothic ซะด้วยสิ