วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550

ข้อตกลงร่วม

1. นศ. สามารถโพสเนื้อหาเกี่ยวกับ typography ได้อย่างอิสระ แต่ระลึกเสมอว่า บล๊อกนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง
2. ชื่อหัวข้อ พยายามให้เป็นชื่อที่เข้าใจได้ร่วมกัน
3. ช่วยลงชื่อนศ.ที่เป็นคนโพสไว้ที่ข้อความแรกที่ขึ้นต้น (ในส่วนของรายงานจะได้ให้คะแนนได้ถูกต้อง)
4. ถ้านศ.มีการหาข้อมูลมาจากแหล่งอื่น กรุณาทำ link และ credit ไว้ให้เจ้าของข้อมูลด้วย
5. นศ. ที่ใช้ blogspot อยู่แล้ว กรุณาลงชื่อทำ link ไว้ที่ Contributors ด้วย หรือถ้า นศ. มี link website ส่วนตัวอื่นที่ต้องการเผยแพร่ ให้ทำ link ไว้ที่หัวข้อ student (แนะนำว่าควรจะใช้ชื่อจริง)

ถ้านึกอะไรเพ่ิมเติมออกนอกจากนี้ จะไปตกลงกันในคราสนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: