วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550

Din 1926

นายอนุชิต บุญแท่น รหัส 1490800362
นางสาวมนพัทธ์ เอี่ยมบุญศิริ รหัส 1490800933


DIN TYPEFACE


The German Industrial Standard

DIN เป็นชื่อแบบอักษรที่ทาง The German Industrial Standard หรือ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมันพัฒนาขึ้นในปี 1926 (ย่อมาจากภาษาเยอรมันว่า Deutsches Institut fur Normung)คณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมัน ได้เลือก DIN 1451 เป็นแบบอักษรมาตรฐาน เพื่อใช้ในเขตพื้นที่ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี การจราจร องค์กรบริหารและทางด้านธุรกิจ และในกลุ่มคณะกรรมการเดียวกัน ก็ได้พัฒนาแบบอักษรจนเป็นผู้นำยุคแรกทางด้านการร่างแบบอักษรในระบบGrid

โดยไม่ได้คาดหวังว่าแบบอักษรชนิดนี้จะใช้ได้กับงานด้านการโฆษณาหรืองานด้านศิลปะใดๆ DIN 1451 ก็ได้แพร่หลายและพบเห็นได้ทั่วไปตามป้ายบอกสัญลักษณ์การจราจร หรือ ป้ายชื่อเมืองต่างๆในประเทศเยอรมนี

DIN กลายเป็นแบบอักษรที่ผู้คนพบเห็น คุ้นเคยพอที่นักออกแบบกราฟิกและนักออกแบบโฆษณาจะนำมาใช้กับงานด้านศิลปะ ถึงแม้จะมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความสวยงามของแบบอักษร แต่ DIN 1451 ก็ถูกใช้โดยนักออกแบบมากมาย ทั้งตามป้ายสัญลักษณ์ ในนิตยสาร ปกหนังสือหรือใบปลิว

แบบอักษรรุ่นแรกสุดของ DIN ถูกออกแบบในปี 1923 โดยโรงหล่อ D Stempel AG ซึ่งมีต้นแบบเป็นแบบอักษรจากปี 1905 ของ Royal Prussian Railway Company โดยส่วนใหญ่ถูกใช้กับแบบร่างทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ต่อมา ได้กลายเป็นแบบพื้นฐานของ DIN EngSchrift ในปี 1929 โรงหล่อ Berthold ก็ได้ออกแบบ DIN แบบใหม่ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกใช้กับงานร่างแบบเหมือนกัน อักษร DIN รุ่นแรกทั้งสองแบบถูกทำจากพลาสติก เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ทางเทคนิคในการร่างแบบ โดยส่วนมากใช้แบบตัวเอียง

แบบอักษร DIN กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วหลังจากการปรับปรุงโดยคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมันในปี 1936 โดยแบบอักษรในตระกูล DIN 1451 ที่ได้รับความนิยมในการใช้คือ DIN-MittelSchrift อักษรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอักษรที่ใช้กับยานพาหนะและบริเวณสถานีรถไฟ และเป็นแบบอักษรโลหะตามท้องถนนและเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆตามตึก

ปี 1960 บริษัทรับออกแบบเปลี่ยนอักษร Letraset ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบอักษรหลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

ในปี 1970 เริ่มใช้กับงานออกแบบกราฟิก ในช่วงปลายปี 1980 ปรากฏการใช้แบบอักษร DIN ในงานออกแบบกราฟิกทางยุโรปและอเมริกาเหนือ

ในปี 1995 นักออกแบบอักษรชาวดัตช์ Albert-Jan Pool ได้พัฒนาแบบอักษร FF DIN ด้วยการเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้น แต่แบบอักษรชนิดนี้มีความต่างจาก DIN 1451 ตรงที่ DIN 1451 มีน้ำหนักแบบมาตรฐานที่อ่านง่าย

โดยเฉพาะ DIN 1451 สามารถพบเห็นได้ตามป้ายสัญลักษณ์บนท้องถนนและทางรถไฟในประเทศเยอรมนี และยังถูกใช้บนป้ายทะเบียนรถในประเทศเยอรมนีมาเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งถูกแทนที่ด้วย FE-Schrift ในเดือนพฤศจิกายนในปี 2000 โดยแบบอักษรถูกออกแบบเพื่อใช้กับเลขป้ายทะเบียน ซึ่งมีความเหมาะสม อ่านและจำได้ง่าย

DIN 1451 เป็นแบบอักษรที่เห็นได้ชัดเจน ง่ายต่อการอ่านและลอกแบบ แบบอักษรขนาดกลางและแบบตัวแคบยังคงใช้กันอยู่จนทุกวันนี้ ส่วนแบบ older board ถูกเลิกใช้ไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถพบเห็นได้ตามป้ายสัญลักษณ์บนถนนเก่าบางถนนในประเทศเยอรมนี และ FF DIN เหมาะสำหรับงานด้านการพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ แบบอักษร DIN ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและยังถูกใช้ในองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาลและบริษัทธุรกิจอีกด้วย


ตัวอย่างผลงานและแบบอักษร DIN
แหล่งที่มาของข้อมูล


http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Strassenschild-Mittel-und-Eng-DIN-Schrift.JPG#filelinks
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.linotype.com/fontlounge/fontsinuse/steelecht_innen_kl.jpg&imgrefurl=
http://www.linotype.com/306/din1451family.html&h=231&w=110&sz=9&hl=th&start=16&tbnid=ijZQKwfBZb67YM:&tbnh=108&tbnw=51&prev=/images%3Fq%3DDin%2B1451%2BCD%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_(typeface)
http://www.typophile.com/node/8937
http://www.plazm.com/magazine/features/archive/out-of-darkness
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.linotype.com/fontlounge/fontsinuse/messe1.jpg&imgrefurl=http://www.linotype.com/1498/adsartsmedia.html%3FPHPSESSID%3Da9a6dfbec18dd47e4938d4a720ad3721&h=518&w=300&sz=52&hl=th&start=9&um=1&tbnid=9MQBcOTU16LFwM:&tbnh=131&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3DDin%2Btypeface%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.linotype.com/fontlounge/fontsinuse/amex1.jpg&imgrefurl=http://www.linotype.com/1589/adsbusiness.html%3FPHPSESSID%3Df086ae93533a3e30663dc8d265752b81&h=500&w=344&sz=26&hl=th&start=10&um=1&tbnid=SavgtgZvOKmU2M:&tbnh=130&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3DDin%2Btypeface%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert-Jan_Pool#The_history_of_the_design_of_a_contempory_typeface
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_1451
http://www.identifont.com/photos/Albert-JanPool.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.fontshop.de/newsfeed/C99982194/E1056349194/Media/FF_DIN_Karte.jpg&imgrefurl=http://www.fontshop.de/newsfeed/C99982194/E1056349194/index.html&h=300&w=423&sz=46&hl=th&start=11&um=1&tbnid=NfL56mAxLG-DRM:&tbnh=89&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dalbert%2Bjan%2Bpool%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth

ไม่มีความคิดเห็น: