วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Final Project/ poster

Final Project : Music Poster Series
----------------
Total mark 100% is
visual look 30 : typography 30 : design concept 15 : idea development 10 : presentation 15
----------------
เฉลี่ยคะแนนสุดท้าย 20 คะแนน

ม้า 18
[27 : 27 : 15 : 9 : 12]

พีท 14.2
[20 : 20 : 12 : 7 : 12]

จ๋าย 13.4
[20 : 18 : 13 : 4 : 11]

บูม 13.2
[17 : 18 : 12 : 7 : 12]

ต้น ธนิศ 9.6
[10 : 16 : 6 : 5 : 11]

ฝ้าย 8.4
[12 : 12 : 6 : - : 12]

แหยม 10.8
[15 : 17 : 8 : 3 : 11]

ทศ 13.6
[19 : 20 : 11 : 8 : 10]

เต้ 16.4
[23 : 26 : 12 : 7 : 14]

ขวัญ 17.4
[28 : 27 : 13 : 9 : 10]

ธี 15.4
[21 : 21 : 15 : 7 : 13]

เจน 12.6
[20 : 19 : 9 : 3 : 12]

หนุ่ย 13.4
[15 : 18 : 13 : 7 : 14]

โบ๊ท 11.6
[15 : 18 : 10 : 3 : 12]

แอ๊นท์ 15.4
[22 : 24 : 13 : 6 : 12]

ชาย 12.2
[22 : 17 : 8 : 3 : 11]

ตี๋ 13.8
[22 : 23 : 10 : 2 : 12]

เบียร์ 13.2
[18 : 17 : 11 : 8 : 12]

แทม 17
[24 : 26 : 13 : 9 : 13]

แบงค์ 12.8
[15 : 18 : 12 : 7 : 12]

หนึ่ง 9.6
[12 : 14 : 6 : 5 : 11]

กร 11
[17 : 17 : 7 : 3 : 11]

พลอย 15.2
[21 : 21 : 14 : 8 : 12]

หมิว 16
[25 : 25 : 10 : 7 : 13]

จิ๊ก 11.4
[15 : 17 : 9 : 5 : 11]

good luck with your final grade*

1 ความคิดเห็น:

พรทิพย์ จิรโสภณสวัสดิ์ (พลอยค่ะ) กล่าวว่า...

หนูเพิ่งได้รู้เกรด วันนี้ค่ะ