วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

DEADline

กำหนดส่งงาน Final Project (poster + diary) ศุกร์ที่ 5 ต.ค. นี้
เช็คชื่อคนส่งงาน 12.40 น.
แล้วขอให้ทุกคนเอางานที่ทำไปทุกช้ินมาส่งรวมด้วย และ sketchbook
(ยกเว้นงาน drawing ไม่ต้องเอามา)
เขียนชื่อแปะให้เรียบร้อย งานทุกชิ้นจะเอามารวมเป็นคะแนนดิบเพื่อตัดเกรด
หลัง 13.00 น. จะไม่รับงาน
(ห้ามโอดครวญ)

ไม่มีความคิดเห็น: